Hjulångaren Eric Nordevall Il

Eric Nordevall II 

Hjulångaren är en replika av orginalfartyget Eric Nordevall som byggdes redan 1836 som ett av de första maskindrivna fartygen i Sverige. Eric Nordevall sjönk i Vättern på 45 meters djup 1856 och återupptäcktes så sent som 1980.

Eric Nordevall II byggdes under perioden 1995 - 2011 och sjösattes 2009. Den ålderdomliga balansångmaskinen byggdes på Motala Verkstad som också tillverkade originalmaskinen 1836. Ångpannan av s.k. kofferttyp byggdes i Karlskrona.


Hemmahamn Forsvik

Forsvik är Eric Nordevall II:s hemmahamn. Här har också Hjulångaren byggts. Redan under 1930-talet fanns ett varv här.