Hjulångaren Eric Nordevall Il

Hemmahamn Forsvik

Hamnen i Forsvik är Eric Nordevall II:s hemmahamn. I Forsviks hamn byggdes Göta kanals första sluss, invigd 1813. Under kanalbygget anlades ett gjuteri i Forsvik där många av Göta kanals järnbeslag gjöts, tillsammans med Motala Verkstad anses gjuteriet i Forsvik vara den svenska industrins födelseplats. Vidare anlade man även mekanisk verkstad, träsliperi och ångsåg i Forsvik. Idag har Forsviks bruk restaurerats och blivit industrimuseum med visningar och guidningar för allmänheten. 

I hamnen arbetar Forsviks varv, som funnits sedan 1930-talet, på den tiden för att reparera fartygen som gick på kanalen. 1995 återuppstod Forsviks varv för att bygga en replika av hjulångaren Eric Nordevall. Idag är det ett kunskapscentrum för traditionellt marint hantverk i samverkan med modern teknik.