Hjulångaren Eric Nordevall Il

Kontakta oss gärna!

Det är Föreningen Forsviks Varv som byggt fartyget och som också ansvarar för driften av Hjulångaren.

Du kan nå oss här:  varvet@nordevall.com 

Hemmahamn: Forsvik med postadress Bruksvägen 2, 54673 Forsvik


 

Välkommen att bli medlem i Föreningen Forsviks Varv eller andelsägare i Hjulångaren

Du kan stödja bevarandet och trafik med Hjulångaren genom att bli melem i den ideella Föreningen Forsviks Varv (FFV). Årsavgift är 200 kr/person eller 250 kr för familj.

eller

Du kan köpa andelar i Hjulångaren Eric Nordevall II innebär detta att du blir medlem i Forsviks Ångbåtar Ekonomisk Förening. (FÅEF)

Som medlem i föreningen kan du förvärva högst 20 andelar om 500 kr vardera. Andelarna är personliga och kan inte säljas vidare utan styrelsens godkännande.

När du bestämt dig för hur många andelar du vill köpa så sätter du in pengarna på bankgiro 5913-4551 och uppge namn, adress och telefonnummer samt ev E-postadress på den som blir delägare.

Har du några frågor kan du kontakta oss på telefon 0505-412 50 eller skicka ett mail till varvet@nordevall.com.

Andelsägaren får detta bevis på sitt delägarskap i den historiska Hjulångaren: